Франківський район м. Львова. ДНЗ № 128
Наш садочок пречудовий

 

    До основних завдань виховання 

 

дошкільнят на 2017-2018 навчальний   рік

 

належать:

 

Вдосконалення роботи з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми                                   

 

Формування повноцінної життєтворчої особистості дитини, яка поєднює в собідуховне багатство, патріотизм, моральну чистоту, емоційно-вольовий розвиток

 

 

 

«Той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі,

хто байдужий до матері, що вигодувала та виховала його,

не здатен переживати високі патріотичні почуття»

                                          В.О.Сухомлинський

  

 

 

  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення

моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які 

мають глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Зростити і виховати таку генерацію українців, духовно багатих особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій би система виховання, навчання і розвитку ґрунтувалася на передових ідеях вітчизняної і зарубіжної філософії,засадах української етнопедагогіки,прогресивній науково-педагогічній думці і яка б органічно синтезувала суспільні освітні впливи та родинне виховання.

Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей. У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного та морального виховання дітей дошкільного віку.

 

 

 

 

Спеціалістів з фаховою освітою

22

 

 

 

 

Кваліфікаційна категорія

 

«Спеціаліст І категорії»

5

 

Кваліфікаційна категорія

 

«Спеціаліст ІІ категорії»

 

4

 

Кваліфікаційна

 

категорія«Спеціаліст»

 

10

 

 

Кваліфікаційна категорія

 

«Спеціаліст вищої категорії»

2

 

Педагогічне звання

 

«Вихователь – методист»

 

1

 

 

           Дітям….

                                                                       

                                                              Я кригу розтоплю теплом усмішок,

Я запалю вогні , нехай горять!

Для мене найпрекрасніші з усіх потішок

Слова ласкаві всіх моїх малят.

Зростайте в ласці, доброті, любові,

Радійте сонцю, снігу і дощу.

Ви – мої рідні, ви – мої чудові !

А зло і лихо я до вас не підпущу…

Коли ваш гомін розбиває тишу,

Коли я залишаюсь з вами сам на сам,

Я знаю чітко : душу свою Богові залишу,

А своє серце подарую вам!

 

 

В закладі функціонує 9 вікових груп                                                                                                                        І молодша група "Питайлики"

                                                                            І молодша "Бджілка"

                                                             ІІ молодша група " Оленка"

                                                             ІІ  молодша група "Сонечко" 

                                                             

Середня група "Калинка"

Середня група"Веселка"

Старша група "Дзвіночок"

Старша група "Метелики"

Старша група "Ромашка"

                                                                                                       

 

Історія нашого закладу......

 

 

 

Заклад засновано на підставі рішення №256 виконавчого комітету Львівської міської ради   від 20 серпня 1969 року. 

 

 

         Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яка делегує повноваження управління відділу освіти Франківської районної адміністрації. У рік заснування функціонувало – 6 груп, з 12-и годинним режимом роботи.

         Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

        Діяльність дошкільного навчального закладу спрямовано на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей,  музично-естетичному вихованні, яке сприяє розвитку природних нахилів та творчих здібностей дошкільників, розвитку творчої уяви, фантазії, формування творчої, соціально адаптованої особистості на традиціях української родинної педагогіки; формування у дітей моральних цінностей та християнських чеснот; виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, до рідної мови, національних цінностей українського народу; забезпечення готовності продовжувати освіту, а також надання кваліфікованої допомого в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей. 

 

 

 

 

9-ти год. група – 8.30-17.30

10,5 год. групи – 8.00-18.30

12 год. групи – 7.30-19.30

 

 

         Дошкільний заклад тісно співпрацює із бібліотекою для дітей, працівники якої є частими гостями в дошкільному закладі, а також із спеціалістами міського управління юстиції з питань впровадження правового виховання дітям дошкільного віку.
         В плані християнського виховання, тісно співпрацюємо із Церквою  - Храм Положення Ризи  Пресвятої Богородиці.

 

 

 

         Завдання на перспективу вбачаємо у забезпеченні індивідуального  підходу до виховання та навчання дітей, у формуванні правової освіти дошкільників, у впровадженні у практичну роботу інноваційних технологій.

 

 

 Правила прийому 

 

 

   Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 

  Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).    

 

 

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:                             

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; 

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу    необхідні наступні документи :  

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу. 

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)  

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень 

4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини.  

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують 

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.